A downloadable game for Windows and Linux

Download NowName your own price

Le Flâneur to gra eksploracyjna w przepięknej oprawie low poly. Za każdym razem gdy odpalamy grę tworzy nam się zupełnie nowy świat. Jeśli lubisz oglądać ciekawe pejzaże, szwendać się po nieznanym to ta gra jest dla ciebie.

Gra powstała z idei i tendencji do zwiedzania świata, podziwiania natury i środowiska wokół siebie. Bo czasami dobrze też jest się zastanowić jak niektóre rzeczy wyglądają z innej perspektywy.


Le Flâneur is a exploration game in beautiful low poly style. Every time you start the game, it creates procedural new world. If you like to look at interesting views, walk through unknown terrains then that game is for you!

Game created from idea of world exploration, admire nature and environment around you. Because sometimes is good to think about how things look from other perspective.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Le_Flâneur linux x86.zip 18 MB
Le Flaneur win x86.zip 17 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.