A downloadable game

==EN==

Simple runner with radioactive theme. It is our first game on Google Play and first game from Reverse Runner series. We are going to create similar games with other themes.
Why are we running from the right to the left? BECAUSE IT'S REVERSE RUNNER!

Reverse Runner is about running and infecting all things which we touch!
You need to avoid holes, bullets, and other things. Clouds, buildings, ground and enemies should be infected or killed!
You gain points for infecting platforms and killing enemies.
You can also get achievements! In the game we have 18 achievements, in which some of them have 3 levels of difficulty!

You can also play using keyboard or Joystick (based on X360 Pad)!
[Space] = Jump
[Escape] = Back
[Arrows] = Swipe in menu
[i] = Statistics in game

[A/B] = Jump
[X/Y] = Statistics in game
[Left/Right] = Swipe in menu
[Back/Start] = Back

Feel free to comment and give us feedback! :D


==PL==

Reverse Runner w oparach radioaktywności. To nasza pierwsza gra na Google Play i pierwsza z serii "Reverse Runner".
Chcemy stworzyć kilka podobnych gier o różnych stylistykach.
Dlaczego biegniemy od prawej do lewej strony? PONIEWAŻ TO REVERSE RUNNER!

Gra jest prosta, polega na skakaniu, bieganiu i infekowaniu wszystkiego co dotkniemy!
Musisz unikać dziur i pocisków, wszystko inne czyli: chmury, budynki, podłoże i przeciwnicy muszą i powinni być zainfekowani lub zabici!
Dostajesz punkty za zainfekowane platformy i zabitych przeciwników.
Dodatkowo, możesz zdobywać osiągnięcia! W grze są 18 osiągnięć, a niektóre z nich mają po 3 poziomy!

Możesz też grać za pomocą klawiatury lub joysticka (na podstawie X360)!
[Spacja] = Skok
[Escape] = Wstecz
[Strzałki] = Przesuwanie menu
[i] = Statystyki w grze

[A/B] = Skok
[Wstecz/Start] = Wstecz
[Lewo/Prawo] = Przesuwanie menu
[X/Y] = Statystyki w grze

Prosimy o komentarze i ewentualne propozycje zmian! :D

Available on