A downloadable game

Third game from our game series "Reverse Runner". This time about polish political party named "KORWiN".The game funnily way refers to campaign of polish political party created by Janusz Korwin-Mikke.
You control Janusz Korwin-Mikke, who is collecting signatures for his presidential candidacy.
Unfortunately broken polish roads and leftists are disturbing him.
Our hero builds schools building, hospitals, shops and replaces bureaucrats building with something more useful, blocks of flats!In the game we jump over holes and trying to avoid items thrown by enemies.
Character is controlled by taping the screen. Single tap causes simple jump and double tap cause double jump.
Also we have 5 different skins for our hero, where 4 of them need to be unlocked in game.At last you are asking yourself:
Why do he run from right to the left?
Answer: BECAUSE IT'S REVERSE RUNNER! Also, we massacre leftists! Leftists are only on left site [sic!].Additionally!
You can use keyboard or presentation remote as game controller!
Keyboard:
[Space] = Jump
[ESC] = Back
Remote:
[Play] = Jump
[ESC] = Back


------------------------------------------------------

Trzecia gra z serii "Reverse Runner" tematycznie związana z partią KORWiN.Gra w humorystyczny sposób odnosi się do kampanii wyborczej Janusza Korwin-Mikke.
W grze wcielamy się w tytułowego Janusza Korwin-Mikke, który zbiera podpisy na swoją prezydencką kandydaturę. Niestety przeszkadzają mu w tym zniszczone polskie drogi oraz lewactwo. Nasz bohater buduje szkoły, szpitale i sklepy, oraz zastępuje budynki biurokratów czymś bardziej pożytecznym, blokami mieszkalnymi!W grze skaczemy unikając pocisków miotanych przez przeciwników oraz dziur występujących na drodze.
Sterujemy postacią dotykając ekranu. Pojedyncze uderzenie to skok, a podwójne to podwójny skok.
Mamy dostępne pięć różnych strojów z czego cztery są do odblokowania w trakcie rozgrywki.Ostatecznie w trakcie gry zadasz sobie pytanie pytanie:
Dlaczego biegniemy od prawej do lewej strony?
Odpowiedź: PONIEWAŻ TO REVERSE RUNNER! Poza tym masakrujemy lewaków. A lewaki są tyko po lewo [sic!].Dodatkowo!
W grze możemy używać klawiatury lub pilota do prezentacji jako kontroler do gry!
Klawiatura:
[Spacja] = Skok
[ESC] = Wstecz
Pilot:
[Play] = Skok
[ESC] = Wstecz

Available on