A downloadable game

==EN==

Second game of "Reverse Runner" series with Hanukkah theme.
Why are we running from the right to the left? BECAUSE IT'S REVERSE RUNNER!

"Reverse Runner - Hanukkah" is about running and repairing all things which we touch!
You need to repair buildings, desert and city!. Every enemy of yours should be eliminated!
You gain points for repairing builds, platforms and eliminating enemies.
You can also get achievements! In the game we have 22 achievements!

You can also play using keyboard or Joystick (based on X360 Pad)!
[Space] = Jump
[Escape] = Back
[Arrows] = Swipe in menu
[i] = Statistics in game

[A/B] = Jump
[X/Y] = Statistics in game
[Left/Right] = Swipe in menu
[Back/Start] = Back


Feel free to comment and give us feedback! :D
===========================================
We don't want to insult any culture with our games!
Every game should be treated like stupid fun/joke!

==PL==

Druga gra z serii "Reverse Runner" z tematyką Chanuki.
Dlaczego biegniemy od prawej do lewej strony? PONIEWAŻ TO REVERSE RUNNER!

"Reverse Runner - Chanuka" to gra o bieganiu i naprawianiu wszystkich elementów które dotkniemy naszą postacią!
Musisz naprawiać budynki, pustynię i miasto! Każdy twój przeciwnik powinien zostać wyeliminowany!
Dostajesz punkty za naprawianie budowli, platform i eliminację przeciwników.
Dodatkowo możesz zdobyć osiągnięcia! W grze są 22 osiągnięcia!

Możesz też grać za pomocą klawiatury lub joysticka (na podstawie X360)!
[Spacja] = Skok
[Escape] = Wstecz
[Strzałki] = Przesuwanie menu
[i] = Statystyki w grze

[A/B] = Skok
[Wstecz/Start] = Wstecz
[Lewo/Prawo] = Przesuwanie menu
[X/Y] = Statystyki w grze

Prosimy o komentarze i ewentualne propozycje zmian! :D
===========================================
Nie chcemy obrazić czyjeś kultury naszymi grami!
Każda gra powinna byś traktowana jako głupia zabawa/żart!

Available on